Dialogisk menighet 2019

Nytt kurs starter i Oslo høsten 2019.

DIALOG I MENIGHETEN

Vi lever i et samfunn preget av stort mangfold og store endringer. Flesteparten av menighetene i Oslo og på Østlandet har tros- og livssynsmangfoldet i sitt lokalmiljø. Hvordan angår det kirken? Hva gjør det med oss, teologien vår og fellesskapet vårt? Hvorfor og hvordan kan tros- og livssynsdialog være en del av menighetens tenkning og arbeid?

Kurs for hvem?

I 2019 tilbyr vi kurset Dialogisk menighet.
To eller tre frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Du trenger ingen tidligere dialogerfaring, men det forventes oppmøte på hele kurset. Deltakerne kan være ungdomsledere, MR-representanter, medlemmer av diakoniutvalg, ansatte, korledere, nysgjerrige og interesserte i dialog og i lokalsamfunnet generelt.

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i hva dialog er og utfordrer deltakerne til å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø, blant annet gjennom oppgaver som blir gitt underveis i kurset.

Vi ønsker å finne ut hva de som ikke er kirkemedlemmer tenker om egen tro og praksis, om lokalmiljø og om kirken. Kan lokalmenigheten lære noe ved å lytte til slike tanker og erfaringer? Kurset utfordrer også deltakerne til diapraksis - dialog som samhandling - i menigheten. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å arrangere et dialogtiltak i egen menighet.

En studietur til Gøteborg eller København inngår i kurset.

Tid og sted: Kurset finner sted på tirsdager fra kl. 16.30-21.00 på Olaf Ryes plass 7, Grunerlokka (Kirkelig dialogsenters lokaler). Inkludert i kursavgiften er middag alle kurskvelder.

Kursavgift: Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten.
Oslo: 4000,- (inkludert studietur) Andre bispedømmer: 7500 (inkludert studietur) Dersom det er ønske om en ekstra natt på studieturen, påløper ekstrakostnader for dette.

Påmelding eller spørsmål om kurset kan sendes til: KD@kirkeligdialogsenter.no eller 94984629 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom