Kristen meditasjon

Meditasjon i bispekapellet kl 18:00 hver mandag fra 25 september fram til 4 desember 2017:

25 september: Meditasjon med toner, ord og oljer

2 oktober: Kristuskransmeditasjon

9 oktober: Kristuskransmeditasjon

16 oktober: Bønn om heling

23 oktober: Bønn i bevegelse

30 oktober: Vennlighetsmeditasjon

6 november: Kristuskransmeditasjon

13 november: Bønn i bevegelse

20 november: Kristuskransmeditasjon

27 november: Vennlighetsmeditasjon

4 desember: Bønn i bevegelse

Meditasjon handler om å møte Gud. Bakenfor ordene. Bakenfor tankene. Bakenfor forventninger og fordommer. Gud er ikke en fjern Gud. Gud bor i din innerste kjerne. Innerst i stillheten. 

Hver mandag fra 25 september fram til 4 desember åpner vi Bispekapellet for forskjellige meditasjonsformer som alle peker hen på ditt møte med Gud.

Meditasjon med toner, ord og oljer er en helt ny meditasjonsform der vi bruker flere sanser under meditasjonen. I Høysangen står det skrevet i det første kapittel: ”Duften av oljene dine er deilig, navnet ditt øses ut som olje.” Og i Salmenes bok leser vi: ”Smak og se at Herren er god.” Nå skal vi ikke smake på disse oljene, men vi skal likevel ta de inn, gjennom hud og gjennom luktesansen. Vi skal lytte til ord fra Bibelen og toner. Vi ønsker å bruke alle sanser i vårt møte med Guds ord.

Bønn i bevegelse er rolige bevegelser som hjelper deg med å samle deg om Gud, åpne deg for Gud og hvile i Guds nærvær. Bønn i bevegelse krever ikke perfekte bevegelser, men inviterer deg til å stille deg til rådighet for Guds berøring og viser deg hvordan kroppen kan hjelpe deg til å falle til ro og lede deg inn i bønnens landskap.

Bønn om heling er en stille kveldsgudstjeneste. Med en enkel, meditativ form ønsker vi å skape et rom der vi sammen kan be om heling – på alle plan. Enten det gjelder heling av vår jord eller brutte relasjoner eller bønn om helbredelse, eventuelt med håndspåleggelse for de som ønsker det, så er heling en del av kirkens tjeneste. Kirkelig dialogsenter i samarbeid med Areopagos og Domkirken menighet. Forrettende prest: Silje Trym Mathiassen.

Kristuskransmeditasjon inviterer deg til en stille vandring inn til perlenes mysterium gjennom tekstmeditasjon og stillhet. Under hver meditasjon fordyper vi oss i to av perlene som forankrer oss i vår egen eksistens samtidig som de er Kristus sentrerende. I ettertankens etterklang gir vi rom for refleksjon og deling. 

Vennlighetsmeditasjon: Med vennlighet kan vi gjøre verden til et bedre sted å være for oss alle. Vennlighetsprinsippet eller nestekjærlighetsbudet finnes i stort sett alle religioner og livssyn. Vi kan kalle det en gylden regel eller en naturlov. Det du sender ut – kommer tilbake. Det du sår – høster du. Det du gir – får du. Livet er som et ekko, det kommer alltid tilbake til deg. Meditasjonen bygger på dette utsagn: Vær vennlig mot deg selv, først da kan du være ekte vennlig mot andre.

Åpent for alle, og du kan delta på alle samlingene eller velge de som passer for deg. Kjernen er lik i alle: I stillhet blir vi mer bevisst Guds nærvær. 

Arr: Dialogsenteret, Areopagos og Domkirken menighet

Kontakt: Dialogprest Silje Trym Mathiassen, silje@kirkeligdialogsenter.no, tlf 4086 2200

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom