Meditative dialoggudstjenester

Meditative dialoggudstjenster i Bispekapellet - og Taize-bønn i Domkirken:

Mandag 27 aug kl 18: Meditativ dialoggudstjeneste i Bispekapellet

Søndag 9 sept kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Mandag 24 sept kl 18: Meditativ dialoggudstjeneste i Bispekapellet

Søndag 14 okt kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Mandag 29 okt kl 18: Meditativ dialoggudstjeneste i Bispekapellet

Søndag 18 nov kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Mandag 26 nov kl 18: Meditativ dialoggudstjeneste i Bispekapellet

Søndag 2 des kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Meditasjon handler om å møte Gud. Bakenfor ordene. Bakenfor tankene. Bakenfor forventninger og fordommer. Gud er ikke en fjern Gud. Gud bor i din innerste kjerne. Innerst i stillheten. 

Siste mandag i måneden åpner vi Bispekapellet for meditative dialoggudstjenester som peker hen på ditt møte med Gud.

Taize-bønn i Domkirken arrangeres fire søndager høsten 2018.

Arr dialoggudstjenestene: Dialogsenteret, Areopagos og Domkirken & St Petri sokn

Arr Taize-bønn: Dialogsenteret, Domkirken & St Petri sokn og Studentpresten

Åpent for alle.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom