Reicheltdagen

Stavanger, 13 sep 16:00 - 13 sep 21:00

Den årlige Reicheltdagen på Misjonshøgskolen har tema "Tro i en sekulær tid"

I en sekulær tid framstår troen på det guddommelige for mange som naiv overtro. Dette er resultat av en idehistorisk utvikling som griper tilbake til middelalderen. Det er ikke mulig å skru klokka tilbake. Men det finnes sider ved tilværelsen som krever svar ut over de naturvitenskapene kan gi: tillit, kjærlighet, sorg og spørsmålet om meningen med livet. Det er som en respons på denne situasjonen at kirken må finne nye uttrykk for kristen tro i dag.

Bidragsytere:

Raag Rolfsen

Åshild Mathisen

biskop Ivar Braut

Mette Ellinor Boye og Torbjørn Hestnes

Tore Laugerud

Pris for middag: kr 150-

Påmelding til Deltager.no innen 12.09

Misjonshøgskolen

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom