Bønn om heling i Bispekapellet

Stavanger, 26 feb 18:00 - 26 feb 18:30

I februar samles vi til en enkel liturgi der vi ber om heling.

Meditasjon handler om å møte Gud. Bakenfor ordene. Bakenfor tankene. Bakenfor forventninger og fordommer. Gud er ikke en fjern Gud. Gud bor i din innerste kjerne. Innerst i stillheten. 

Siste mandag i januar, februar og mars åpner vi Bispekapellet for meditasjon og bønn som peker hen på ditt møte med Gud.

Bispekapellet

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom