Dialogkveld 15 juni

Stavanger, 15 juni 18:00 - 15 juni 20:00

Tema: Lykke

Innledning ved instituttleder UiS Odd Magne Bakke

— Positiv psykologi og moderne lykkeforskning ble etablert på 90-tallet. Utgangspunktet var et ønske om å forske på hva som skaper et godt liv. Grunnen til at denne forskningen får så pass mye oppmerksomhet kan være at vi alle ønsker å ha et godt liv, det pirrer noe i oss når forskere sier de har oppskriften på hvordan vi kan bli lykkelige. Interessen kan også ha å gjøre med at vi ikke har den tilfredsheten vi ønsker, sier professor Bakke. (Aftenbladet)

Arr: STL Stavanger og dialogsenteret

Sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1, 3 etasje

Åpent for alle - VEL MØTT!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom