Dialogkveld: Interreligiøse vielser

Stavanger, 18 jan 18:00 - 18 jan 20:00

Inter-religiøse vielser blir det stadig flere av - kjærligheten søker på tvers! Hvilke utfordringer gir dette for tros- og livssynssamfunn? (foto: theKnot)

Har Den norske kirke og andre kristne samfunn gode og fleksible ordninger som treffer folks behov?

Hvordan stiller andre tros- og livssynssamfunn seg til vielser på tvers?

Sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1

Åpent for alle - vel møtt!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom