Dialogkveld: Kvekerne 200 år

Stavanger, 30 aug 18:00 - 30 aug 20:00

Kvekerne fyller 200 år, - og samfunnet vårt har beveget seg fra enfold til mangfold!

Vi gjester Kvekerne i Stavanger i deres egne lokaler i Sandvigå 7, og blir bedre kjent med deres tro og tradisjoner.

Arr: Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) og Kirkelig dialogsenter.

Åpent for alle - vel møtt!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom