Dialogkveld: Ny teknologi - nytt menneske?

Stavanger, 19 april 18:00 - 19 april 20:00

Går vi mot et sorteringssamfunn der robotteknologi og genteknologi etter hvert bidrar til å skape "nye" mennesker?

Bio- og genteknologi gjør stadig nye framskritt. Den nye teknologien bidrar til å helbrede sykdommer og skavanker av mange slag.

Men teknologien brukes også både for å forebygge - og selektere. Avansert fosterdiagnostikk fører ofte til aborter av fostre som har "feil" gener, feil kjønn, feil ...?

Går vi mot et sorteringssamfunn der robotteknologi og genteknologi etter hvert bidrar til å skape "nye" mennesker? Hvor går grensene?

Innledning ved professor i filosofi ved Universitetet i Agder Einar Duenger Bøhn.

Arrangør: Dialogsenteret og STL Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn)

Sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1.

Åpent for alle - VEL MØTT!

Klubbgata 1

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom