Dialogmesse 7 juni

Stavanger, 7 juni 18:30 - 7 juni 20:30

Meditativ gudstjeneste med tekstdialog etter gudstjenesten.

Hver torsdag er det åpen kirke St Petri menighet med middag 18.30 og kveldsmesse kl 19.30. 

Første torsdagen i måneden har Kirkelig Dialogsenter ansvaret for kveldsmessen. Vi bruker kirken til gudstjeneste med en meditativ liturgi og påfølgende tekstdialog.

Program våren 2018

Torsdag 4 januar kl 18.30 / 19.30

Torsdag 1 februar kl 18.30 / 19:30

Torsdag 1 mars kl 18.30 / 19:30

Torsdag 5 april kl 18.30 / 19:30

Torsdag 3 mai kl 18.30 / 19:30

Torsdag 7 juni kl 18.30 / 19:30

VEL MØTT!

St Petri kirke

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom