Dialogmesse

Stavanger, 1 juni 19:30 - 1 juni 20:30

Meditativ gudstjeneste med tekstdialog etter gudstjenesten.

 

Hver torsdag er det åpen kirke St Petri menighet med middag 18.30 og kveldsmesse kl 19.30. 

Første torsdagen i måneden har Kirkelig Dialogsenter ansvaret for kveldsmessen. Vi bruker kirken til gudstjeneste med en meditativ liturgi og påfølgende tekstdialog.

Program høsten 2016

Torsdag 5 januar kl 18.30 / 19.30

Torsdag 2 februar kl 18.30 / 19.30

Torsdag 2 mars kl 18.30 / 19.30

Torsdag 6 april kl 18.30 /19.30

Torsdag 4 mai kl 18.30 /19.30

Torsdag 1 junil kl 18.30 /19.30

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom