Dialogmiddag

Stavanger, 8 jan 18:00 - 8 jan 20:30

Velkommen til Dialogmiddag mandag 8 januar 2018! Mange religioner og livssyn vil være representert ;-)

PÅMELDING: Onsdag 3 januar før kl 12:00 til: STLStavanger@gmail.com

INVITASJON

STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter Stavanger inviterer til årets Dialogmiddag mandag 8. januar 2017 kl. 18.00 - 20.00 i St Svithun katolske kirkes menighetslokaler på Løkkeveien. Påmeldingsfristen er onsdag 3. januar kl 12 - vi regner med rundt femti til bords!

Politiske og adminstrative ledere er invitert, og vi blir bredt sammensatt av folk fra ulike tros- og livssynssamfunn og andre som er engasjert av dialog. Dialogmiddagen er en årlig tradisjon der  tros- og livssynssamfunn og andre interesserte møtes og blir bedre kjent.  

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom