Dialogseminar: Kirken og moskeen

Stavanger, 25 okt 18:00 - 25 okt 21:00

I tre år har seks prester møtt seks imamer og moskeledere i Rogaland til dialog.

Innledere: Gerd Marie Ådna fra VID og Senaid Kobilica fra den bosniske moskeen i Oslo.

På dette dialogseminaret får vi presentert erfaringer fra denne dialogen, både på nasjonalt og lokalt nivå.

Arr: Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL), Kirkelig dialogsenter og Sølvberget kulturhus.

Åpent og gratis for alle - enkel bevertning. Vel møtt!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom