Kristen meditasjon 23 oktober

Stavanger, 23 okt 18:00 - 23 okt 18:30

Meditasjon i bispekapellet kl 18:00 hver mandag fra 25 september fram til 4 desember 2017:

Bønn i bevegelse v/ Kari Veastad og Hanne Hjertenes Mæland

Bønn i bevegelse er rolige bevegelser som hjelper deg med å samle deg om Gud, åpne deg for Gud og hvile i Guds nærvær. Bønn i bevegelse krever ikke perfekte bevegelser, men inviterer deg til å stille deg til rådighet for Guds berøring og viser deg hvordan kroppen kan hjelpe deg til å falle til ro og lede deg inn i bønnens landskap.

Arr: Dialogsenteret og Areopagos Rogaland

Kontakt: Dialogprest Silje Trym Mathiassen, silje@kirkeligdialogsenter.no, tlf 4086 2200

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom