Kristen meditasjon 30 oktober

Stavanger, 30 okt 18:00 - 30 okt 18:30

Meditasjon i bispekapellet kl 18:00 hver mandag fra 25 september fram til 4 desember 2017:

 

Vennlighetsmeditasjon v/ Susanne Falch

Vennlighetsmeditasjon – en bønn. Vennlighetsprinsippet eller nestekjærlighetsbudet finnes i stort sett alle religioner og livssyn. Vi kan kalle det en gylden regel eller en naturlov. Det du sender ut – kommer tilbake. Det du sår – høster du. Det du gir – får du. Livet er som et ekko, det kommer alltid tilbake til deg. Vennlighets-meditasjon er en meditativ bønn hvor vi enten høyt eller inni gir uttrykk for et ønske for oss selv og for andre. Meditasjonen bygger på dette utsagn: Vær vennlig mot deg selv, først da kan du være ekte vennlig mot andre. Vennlighet er en hjertekvalitet – vennligheten “bor” i hjertet. 

Arr: Dialogsenteret og Areopagos Rogaland

Kontakt: Dialogprest Silje Trym Mathiassen, silje@kirkeligdialogsenter.no, tlf 4086 2200

 

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom